ปี 2556 งานแสดงแฟรนไชส์ ปี 2556 : 14 งาน (ในประเทศ 9 งาน, ต่างประเทศ 5 งาน)

ปี 2556 ถือเป็นปีที่เข้าใกล้ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) เข้าไปทุกที หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวอย่างมาก การสร้างงานสร้างอาชีพ ยังเป็นนโยบายหลักที่ภาครัฐให้ความสำคัญสม่ำเสมอ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวประมาณ ร้อยละ 4.0 – 5.0 แต่กระนั้น ธุรกิจ SMEs ยังคงกังวลกับผลกระทบค่าจ้าง 300 บาท โดยให้จัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ (300 บาท) ส่วนธุรกิจแฟรนไชส์ ยังเป็นที่ต้องการสำหรับนักลงทุน ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแบบเร่งเด่วน และได้รับความนิยมเช่นเคย

 
ติดต่อฝ่าย *
ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
ข้อความ
 
*