ปี 2557 งานแสดงแฟรนไชส์ ปี 2557 : 19 งาน (ในประเทศ 13 งาน, ต่างประเทศ 6 งาน)

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2557 ต้องบอกว่าเหนื่อยและหนักจริงๆ ๆ ตั้งแต่ค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าสุดในรอบ 3 ปีที่ระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์ ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญอย่างอเมริกา และยุโรปที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในการประมาณการเศรษฐกิจจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนของไทย ภัยธรรมชาติและโรคระบาด ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอุตสาหกรรม อีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่จะเป็นไปตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด เรียกว่าลุ้นกันเหนื่อยทีเดียว สำหรับ SMEs ไทย

 
ติดต่อฝ่าย *
ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
ข้อความ
 
*