ปี 2555 งานแสดงแฟรนไชส์ ปี 2555 : 18 งาน (ในประเทศ 14 งาน, ต่างประเทศ 4 งาน)

ในปี 2555 ปีมะโรง หรือปีมังกร เป็นปีที่มีการวิเคราะห์จากนักลงทุนทั้งโลก ว่าอาจจะประสบปัญหาวิกฤตการเงินอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจกับประเทศในทวีปยุโรป เข้าสู่อเมริกา ลามมายังเอเชีย รวมทั้งยังมีการคาดการณ์กันว่า ตลาดหุ้นจะเกิดการผันผวน แต่ถึงกระนั้น ก็ยังคงเป็นปีทองแห่งการลงทุนในไทย เนื่องจาก ผ่านพ้นวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาแล้ว ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ ยังคงเป็นการลงทุนแบบที่เรียกว่า "เนื้อหอม" อยู่ เพราะเป็นธุรกิจที่สร้างงาน สร้างอาชีพ และสามารถตั้งตัวได้รวมเร็วกว่า ธุรกิจ SMEs อื่นๆ ปี 2555 นี้ คาดว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไทยจะขยายตัวประมาณร้อยละ 20 และเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มองว่าในช่วง 3 ปีหลังจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาและสร้างฐานแฟรนไชส์ของตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในภาคการตลาด

 
ติดต่อฝ่าย *
ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
ข้อความ
 
*