ปี 2553 งานแสดงแฟรนไชส์ ปี 2553 : 12 งาน (ในประเทศ 9 งาน, ต่างประเทศ 3 งาน)

ปี 2553 ถือได้ว่าเป็นปีที่มีการจัดแสดงงานธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ หลายงานที่สุดในประเทศไทย อาจจะเนื่องมาจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักลงทุนชะลอตัวไปพักหนึ่ง แต่พอกลับมาที ต้องบอกว่า ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาก เพราะมีกระแสการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐมากขึ้น อาทิเช่น มีการจัดงาน DBD Expo 2010 มีความร่วมมือกันระหว่างสมาคมแฟรนไชส์ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนแห่แหนเข้าชมงานจัดแสดงสินค้าเยอะขึ้น และที่สำคัญ ยังมีสถาบันการเงิน ให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น

 
ติดต่อฝ่าย *
ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
ข้อความ
 
*