หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
9.3K
1
หอการค้าจังหวัดปัตตานี
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดปัตตานี 
Organization Pattani Chamber of Commerce
รายละเอียด หอการค้าจังหวัดปัตตานี (Pattani Chamber of Commerce) เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของจังหวัดปัตตานี ที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี และประเทศไทย ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

ที่ตั้ง 400/62 ม.ชูเกียรติธานี หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต. รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 450 826
โทรสาร -
อีเมล์ taneechamber@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 9,296 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด