หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
8.1K
3
3.5K
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
รายละเอียด

นายกษิต โฆษิตานนท์
โทร. 0-5672-0567, 08-1888-7755

นายพีรพัชร์ วิชัยธนพัฒน์
โทร. 0-5672-2656, 08-4622-2209

นางศิริโฉม วิภูศิริ (หมวย)
โทร. 08-5679-9044

 

ที่ตั้ง 108 ถนน สามัคคีขัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-3209, 056-719036
โทรสาร 0-5672-0567
อีเมล์ ake_ititpat@hotmail.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,088 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด