หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
12K
4
5
3.5K
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 
Organization Samutsakhon Chamber of Commerce
รายละเอียด

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

ที่ตั้ง 1240/7 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3482-0737, 0-3482-0822
โทรสาร 0-3482-0738
อีเมล์ samutsakhonchamber@hotmail.com
yayee_2512@hotmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
www.facebook.com/samutsakhonchamberofcommerce/
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 12,439 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด