หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
6.5K
2
102
3.5K
หอการค้าจังหวัดระยอง
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดระยอง 
Organization The Rayong Chamber of Commerce
รายละเอียด
หอการค้าจังหวัดระยองมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆเพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ และเขตเศรษฐกิจในจังหวัดระยอง เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้าวิจัยเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การวางมาตรฐานคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานของสินค้า จัดตั้งและดำเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการค้า
  2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก้สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ หรือเขตเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
  3. ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่หอการค้าไทยและรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  4. ประสานงานในทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ
  5. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห์
  6. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย
ที่ตั้ง 88/8 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-6414
โทรสาร 0-3861-4409
อีเมล์ rayongchamber@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 102 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,536 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด