หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
8.3K
1
7
3.5K
หอการค้าจังหวัดกระบี่
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดกระบี่ 
Organization The Krabi Chamber of Commerce
รายละเอียด
หอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นหอการค้า และนายทะเบียน ได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528  และเป็นสมาชิกหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2528
 
ในปีที่ได้ก่อตั้ง มีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เพียงจำนวน 42 ราย โดยมี นายชวน  ภูเก้าล้วน  เป็นประธานคนแรก และตั้งแต่เริ่มที่ได้มีการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดกระบี่  นายชวน ภูเก้าล้วน ก็ได้เสียสละให้ใช้อาคารพาณิชย์ 1 คูหา 3 ชั้นครึ่ง เป็นที่ทำการโดยไม่คิดค่าเช่า ต่อมาในปี 2533  ได้มีโครงการก่อสร้างสำนักงานหอการค้าจังหวัดกระบี่ ให้เป็นของตนเองอย่างถาวร โดยนายชวน  ภูเก้าล้วน   ได้บริจาคเงินก้อนแรกเพื่อการดังกล่าว จำนวน 100,000 บาท  คณะกรรมการบริหารในสมัยนายสัญญา  เกี่ยวข้อง เป็นประธาน ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการเนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และได้มีมติตกลงซื้ออาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา เป็นที่ทำการ และได้มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2542 โดยมีนายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ หอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
 
 ปัจจุบันหอการค้าจังหวัดกระบี่ มีสมาชิก จำนวน 318 ราย  ซึ่งนับได้ว่ามีสมาชิกทุกสาขาอาชีพ และทุกอำเภอ นับตั้งแต่ปีที่ได้ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน หอการค้าจังหวัดกระบี่ มีประธานคณะกรรมการบริหาร รวม 7 ท่าน 
 
ที่ตั้ง 1/23-24 ถนนวัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-700203-4
โทรสาร 075-700205
อีเมล์ krabichamber_tai@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 7 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,346 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด