หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
18K
4
10
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
โทร. 08-1864-4984

นางสุดใจ ผ่องแผ้ว
โทร. 08-1907-1111

นายอนุสรณ์ พูลสุข (ผจก./พี่หยก)
โทร. 08-9805-3637

นางสาวลลิวรรณ อินทรบุญสม (ชมพู่)
โทร. 08-7903-4840

ที่ตั้ง ศาลาประชาคม"รวมใจชน" ถนน ตำหนักน้ำ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-3095-6
โทรสาร 0-3827-3095
อีเมล์ chompu-sun@windowslive.com
chonburicc@windowslive.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
bit.ly/3dz0DKJ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 17,634 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด