หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
5.2K
1
45
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 
รายละเอียด
ในรัฐบาลสมัย ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตราพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ขึ้น และประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา เพื่อจัดในการตั้งหอการค้าไทยขึ้นสำหรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเอกชนด้านธุรกิจการค้า ต่อมารัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีนโยบายให้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งหอการค้าในทุกจังหวัด โดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับดำเนินงาน และอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นนายทะเบียนกลางหอการค้า ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นนายทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัด โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้รายงานความคืบหน้าทุกระยะ
 
สำหรับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการเร่งรัดให้ดำเนินการจัดตั้งหอการค้า ดังนั้นเมื่อประมาณปี 2522 ซึ่งในขณะนั้นมี “นายเสน่ห์ วัฒนาทร” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดการประชุมในวันที่ 25 ก.ค. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักธุรกิจและพ่อค้าในจังหวัดรู้จักคำว่า “หอการค้าจังหวัดมีหน้าที่บทบาทอย่างไร และ กรอ. จังหวัด คืออะไร” ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นมีคณะกรรมการจากหอการค้าไทยร่วมกับคณะกรรมการของกองสถาบันการค้า กรมการค้าภายในเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี “นายปรีชา ตันประเสริฐ” รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยเป็นผู้นำคณะ

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้ประสานงานกับนายเจียร วานิช นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ต นายพูนเพิ่ม สุวัณณาคาร นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ต และนายสุรินทร์ สุดเดือน กรรมการเลขานุการสมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ต ให้สมาคมดำเนินการจัดตั้งหอการค้า ในเบื้องต้นสมาคมพ่อค้าได้ลงมติให้จัดตั้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และให้ยุบสมาคมพ่อค้ามาอยู่ในหอการค้า ส่วนกรรมการก่อตั้งทั้งหมดก็ให้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นหอการค้าจังหวัด

กระทั่งได้มีการประชุมอีกครั้งเมื่อ 31 ม.ค. 2523 โดยมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ในขณะนั้นสำนักงานสมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ตได้ย้ายจากบริเวณตลาดสดไปสำนักงานชั่วคราวที่บริเวณถนนดีบุก (ร้านระย้าในปัจจุบัน) รวมถึงมีมติตามที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2523 เมื่อ 31 ม.ค. 2523 เป็นเอกฉันท์ว่าสมควรจัดตั้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตขึ้นแทนสมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ต และมอบหมายให้คณะกรรมการ 9 คน เป็นตัวแทนผู้ริเริ่มการจัดตั้ง ดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนเมื่อ อังคารที่ 11 มี.ค. 2523 
 
ที่ตั้ง 68, 70 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-217-567-8
โทรสาร -
อีเมล์ pktchamber@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 45 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,243 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด