หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
6.7K
1
3.5K
หอการค้าจังหวัดยโสธร
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดยโสธร 
รายละเอียด นายประวิทย์ ทองวิทยาพร
โทร. 0-4571-4751, 08-1876-1875

นายไพศาล แจ่มจำรัส
โทร. 0-4572-5000, 08-1876-8766

นางสาวธัญญาภรณ์ สมหวัง (เล็ก)
โทร. 08-3623-2763

นางสาวณัฐชยา สมแวง (มะยม)
โทร. 08-9072-7831

ที่ตั้ง เลขที่ 1 อาคาร OTOP 1 ถ.ประปา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0-4571-1342, 08-6468-4724
โทรสาร 0-4571-1325
อีเมล์ yasothon_chamber@hotmail.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,685 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด