หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
6.2K
50
3.5K
หอการค้าจังหวัดชัยนาท
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดชัยนาท 
รายละเอียด

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

ที่ตั้ง 58/7 ถนนวงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 056-412305
โทรสาร -
อีเมล์ chainatchamber@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
www.facebook.com/Chainatchamber/
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,227 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด