หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
14K
4
22
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
Organization The KhonKaen Chamber of Commerce
รายละเอียด วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจขอนแก่นบนความยั่งยืน สู่การเป็นเมืองที่สมบูรณ์พูนสุข”
ที่ตั้ง 177/54 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-324990-1
โทรสาร 043-325949
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/kkchamber/
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 22 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,190 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด