หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
12K
2
64
หอการค้าจังหวัดแพร่
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดแพร่ 
Organization Phrae Chamber
รายละเอียด ประธานฯ
นายกิจชัย กิจภิญโญ
โทร.081-9614224
kitchaiphrae@hotmail.com

เลขาฯ
นายเวธิต สุนทรญาติ
โทร. 081-8838858
phraethai@gmail.com

นางสาลี มะโนสีลา (ผจก./น้อย)
โทร. 081-8821928
Saleenoi1@gmail.com

นายอาทิตย์ จีกัน (อาทิตย์)
โทร. 089-5347007
Precc_007@hotmail.com

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี ศรีนาค (ติ๊ก)
โทร. 084-3734217

ที่ตั้ง 34/132-133 ถนนเหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-522830, 081-8825730
โทรสาร 054-532964
อีเมล์ phraechamber1@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
www.facebook.com/precc2524
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 64 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,478 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด