หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
18K
5
10
โอซีซีซี เอเชีย
SMEs
DOWNLOAD
องค์กร โอซีซีซี เอเชีย 
Organization OCCC.Asia Organization structure - Organizational behavior
รายละเอียด จัดหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา โค้ชชิ่งทรงพลัง และสันทนาการ เพื่อประสิทธิ์ผลแท้จริง  Practical result oriented learning and coaching Program
ชื่อผู้ติดต่อ OCCC- Grow Asia Ltd.,
ที่ตั้ง สถานที่ฝึกอบรม กรุงเทพ - Learning.Occc.Asia, BKK 469 อาคารเดอะ คอนเน็คชั่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-9381546, 083-565-5651
โทรสาร -
อีเมล์ training@occc.asia
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/occcasia
Youtube 
goo.gl/exi0Nh
 พันธมิตรปีที่ 9 | ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 17,635 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด