หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
11K
6
5
พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์
SMEs
องค์กร พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ 
Organization Saowapa Pornjindaruk
รายละเอียด กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลBNH และ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ พัฒนาการเด็ก
  • พฤติกรรมเด็ก
  • การเลี้ยงลูกตามแนวความฉลาดทั้ง8
  • เด็กดื้อ
  • สมาธิสั้น
  • ปัญหาการเรียน
  • ออทิสติก
ชื่อผู้ติดต่อ พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์
ที่ตั้ง โรงพยาบาล BNH, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ happyparenting1@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
goo.gl/raq7Zu
 พันธมิตรปีที่ 10 | ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2558
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,378 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด