แบบทดสอบ    แฟรนไชส์    Franchises Questions
| ทดสอบ 125 คน | ผ่าน 51 คน | คิดเป็น 40.80%
782

แบบทดสอบธุรกิจแฟรนไชส์

ทำแบบทดสอบ 125 คน | ผ่าน 51 คน | คิดเป็น 40.80%
Franchises Questions
       ชื่อ - สกุล*
E-mail
*
       โทร.สนใจแฟรนไชส์
 
1.The percentage of gross sales that a franchisee pays to the franchisor is known as a...
 
2.Which of these businesses is NOT a franchise?
 
3.Why do franchisees often find it easier to raise finance from a bank?
 
4.Which of these businesses uses franchises to reach customers?
 
5.Which statement about a franchisor is true?
 
6.A franchisor...
 
7.Which sector of the economy of most franchises operate in?
 
8.True or false: there are around 50,000 different franchise formats in the UK
 
9.Which of these is an advantage of starting up as a franchise?
 
10.Which of these statements is true?
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.