แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
| ทดสอบ 18 คน | ผ่าน 7 คน | คิดเป็น 38.89%
2.7K

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3

ทำแบบทดสอบ 18 คน | ผ่าน 7 คน | คิดเป็น 38.89%
แบบทดสอบ พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
       ชื่อ - สกุล*
E-mail   
*
       โทร.อาชีพ   

ข้อ 1.แป้นควบคุม Shift + Tab มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 2.ฟังก์ชันคีย์ที่ใช้สำหรับการสร้างหรือเปิด Worksheet ใหม่ขึ้นมาทำงานคือข้อใด
 
ข้อ 3.ข้อใดไม่ใช่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
 
ข้อ 4.Excel จะมีการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องหมายเมื่อนำไปคำนวณ ข้อใดผิด
 
ข้อ 5.ฟังก์ชันใดใช้สำหรับปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนเต็มหลัก
 
ข้อ 6.ฟังก์ชันใดใช้สำหรับการปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด
 
ข้อ 7.ข้อใดเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน โดยแสดงวันที่และเวลาตามค่าที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์
 
ข้อ 8.ข้อใดเป็นฟังก์ชันใช้สำหรับแปลงตัวเลขแบบข้อความให้เป็นค่าตัวเลขที่คำนวณได้ โดยตัวเลขนั้นจะต้องเป็นค่าคงที่ ตัวเลขที่มีสัญลักษณ์สกุลเงิน วันที่และเวลา
 
ข้อ 9.วิธีการเลื่อนข้อมูลแบบ Shift cell left มีลักษณะอย่างไร
 
ข้อ 10. วิธีการเลื่อนข้อมูลแบบใดเป็นการลบทั้งคอลัมน์ที่ถูกเลือก
 
ข้อ 11. คำสั่งที่ใช้ในการแทรกข้อมูลข้อใดเป็นการเพิ่มแถวใหม่ 1 แถว โดยแถวข้อมูลของเซลล์ที่ถูกเลือกจะเลื่อนลงด้านล่าง
 
ข้อ 12.คำสั่งใดในการแทรกข้อมูลที่เป็นการเลื่อนเซลล์ลง
 
ข้อ 13.ถ้าต้องกำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอน ให้ข้อมูลชิดขวาขอบเซลล์ต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 14.คำสั่ง Center Across Selection ในการจัดข้อมูลในแนวนอนคืออะไร
 
ข้อ 15.ถ้าต้องกำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอน ให้แสดงข้อมูลในเซลล์ซ้ำไปเรื่อย ๆ ต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 16.คำสั่ง Justify ในการจัดข้อมูลในแนวนอนคืออะไร
 
ข้อ 17.ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบข้อมูลในแนวตั้ง โดยจัดข้อความที่มีหลายบรรทัดให้ชิดขอบบนและล่างเซลล์ต้องเลือกรูปแบบใด
 
ข้อ 18.ถ้าต้องการกำหนดแนวการพิมพ์ กระดาษที่ใช้ และความละเอียดของการพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 19.ถ้าต้องการกำหนดหัวข้อมูลและลำดับหน้าในการพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 20. ถ้าต้องการกำหนดอัตราย่อขยายในหัวข้อ Scaling โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 21. ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษด้านบนต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 22.ถ้าต้องการพิมพ์ข้อมูลที่กึ่งกลางความกว้างหน้ากระดาษต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 23. ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบการพิมพ์ข้อมูล โดยพิมพ์เส้นแบ่งเซลล์ด้วยต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 24.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของโลกคือข้อใด
 
ข้อ 25.กราฟพื้นที่เหมาะสำหรับแสดงข้อมูลประเภทใด
 
ข้อ 26.กราฟประเภทใดเหมาะสำหรับแสดงข้อมูลพร้อมกันหลายชุด
 
ข้อ 27. ออบเจ็กต์ Table มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 28.ชนิดข้อมูลแบบ Text เก็บข้อมูลได้สูงสุดกี่ตัวอักษร
 
ข้อ 29.การสร้างตารางด้วยมุมมองการออกแบบเรียกว่าการสร้างตารางแบบใด
 
ข้อ 30. ถ้าต้องการกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ให้แสดงจุดทศนิยมต้องกำหนดคุณสมบัติเป็นแบบใด
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.