แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
| ทดสอบ 1,003 คน | ผ่าน 300 คน | คิดเป็น 29.91%
11K

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ทำแบบทดสอบ 1 คน | ผ่าน 300 คน | คิดเป็น 29.91%
แบบทดสอบ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดธุรกิจระหว่างประเทศ, วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่าง ประเทศ, วิธีการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป อาจเป็นการร่วมกันระหว่างบริษัทเอกชนกับเอกชน รัฐบาลกับรัฐบาล หรือระหว่างเอกชนกับรัฐบาลก็ได้ สาเหตุของการเกิดธุรกิจระหว่างประเทศ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
       ชื่อ - สกุล*
E-mail        
*
       โทร.สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดธุรกิจระหว่างประเทศ
 
ข้อ 2.การขายผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ เป็นวิธีการส่งออกแบบใด
 
ข้อ 3.สินค้ามาตราฐาน ที่กำหนดมีกี่ชนิด
 
ข้อ 4.สินค้าควบคุมคืออะไร
 
ข้อ 5.ปัจจัยเบื้องต้นในการพิจารณาการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ คืออะไร
 
ข้อ 6.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการเมืองการปกครอง
 
ข้อ 7.การจัดตั้งในรูปของห้างหุ้นส่วนเป็นการร่วมทุนแบบใด
 
ข้อ 8.ข้อใดคือการลงทุนทางตรง (Direct Invesment)
 
ข้อ 9.การจ่ายเงินเมื่อผู้ซื้อสามารถขายสินค้านั้นได้ คือข้อใด
 
ข้อ 10.การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ แบบวิธี Cash or Advance payment
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.