แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
| ทดสอบ 186 คน | ผ่าน 112 คน | คิดเป็น 60.22%
3.7K

แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 186 คน | ผ่าน 112 คน | คิดเป็น 60.22%
แบบทดสอบ องค์กรธุรกิจ
        การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้
        การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า
เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด
       ชื่อ - สกุล*
E-mail          
*
       โทร.สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.องค์กรธุรกิจใดที่มีความเป็นอิสระมากที่สุด
 
ข้อ 2.ข้อใดคือข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว
 
ข้อ 3.ข้อใดคือลักษณะของห้างหุ้นส่วน
 
ข้อ 4.ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะมีชื่อเรียกตามข้อใด
 
ข้อ 5.ห้างหุ้นส่วน มี 2 ประเภท คือข้อใด
 
ข้อ 6.ข้อเสียของห้างหุ้นส่วน คือข้อใด
 
ข้อ 7.ผู้ถือหุ้นชนิดใด มีสิทธิในการบริหารงานในบริษัทจำกัด
 
ข้อ 8.บริษัทจำกัด มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย โดยกำหนดให้มีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทไว้อย่างไร
 
ข้อ 9.ข้อจำกัดของบริษัทมหาชน คือข้อใด
 
ข้อ 10.รัฐวิสาหกิจใดที่ดูแลเรื่องสาธารณูปโภค
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.