แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.)
| ทดสอบ 12,177 คน | แยกเป็น 3 ประเภท
57K

แบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.)

ทำแบบทดสอบ 12,177 คน
แบบทดสอบความสามารถทาง สติปัญญา (IQ)
        แบบทดสอบสติปัญญาคือกลุ่มคำถามต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุระดับสติปัญญาของผู้ทำแบบทดสอบ ไอคิวโดยเฉลี่ยของคนเท่ากับ 100 คุณเคยสงสัยไหมว่าไอคิวของคุณเท่ากับเท่าใด? ลองทำแบบทดสอบไอคิวเพื่อวัดระดับสติปัญญาของคุณตอนนี้ได้เลย !!
       ชื่อ - สกุล*
E-mail   
*
       โทร.อาชีพ   
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว

ข้อ 1. ..... ทางวิทยาการที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากปราศจาก ..... ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
 
ข้อ 2.“อากาศ : เครื่องบิน” ข้อใดมีความสัมพันธ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับคู่ที่กำหนดให้มากที่สุด
 
ข้อ 3.ลูกบาศก์ X มีปริมาตร 8 ลูกบาศก์ จะมีพื้นที่ผิวด้านนอกกี่ตารางเมตร
 
ข้อ 4.เอดส์ คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน หรือ ...... ต่อต้านเชื้อโรคของร่างกายถูกทำลาย ทำให้ความสามารถของร่างกาย ในการป้องกันการติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ..... หรือลดน้อยลง จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
 
ข้อ 5.ตุ๊กตา A B C และ D วางเรียงกันโดยที่ A วางอยู่หลังสุด
D อยู่ติดกับ B โดยอยู่หน้า B
C อยู่ติดกับ E โดยอยู่หน้า E
ตุ๊กตาตัวใดบ้างวางอยู่หลังตุ๊กตา B
 
ข้อ 6.เคร่งเครียด : สันทนาการ ข้อใดมีความสัมพันธ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับคู่ที่กำหนดให้มากที่สุด
 
ข้อ 7.ถ้าเพิ่มความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งขึ้นร้อยละ 50 พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
 
ข้อ 8.31, 21, 13, ..., 3, 1 จงเติมตัวเลขที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
 
ข้อ 9.2, 4, ..., 14, 22, 32 จงเติมตัวเลขที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
 
ข้อ 10.แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศได้พยายามปรับปรุง ..... สตรีให้ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ปัญหาด้าน ..... ทางโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของสตรียังมีอยู่ในทุกสังคม จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
 
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.