แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
| ทดสอบ 41 คน | ผ่าน 9 คน | คิดเป็น 21.95%
3.1K

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4

ทำแบบทดสอบ 41 คน | ผ่าน 9 คน | คิดเป็น 21.95%
แบบทดสอบ พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
       ชื่อ - สกุล*
E-mail   
*
       โทร.อาชีพ   


ข้อ 1.Webserver ของอะไรที่มีคนใช้กันมากที่สุดในโลก
 
ข้อ 2.ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร
 
ข้อ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจประเภทบริการ
 
ข้อ 4.google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด
 
ข้อ 5.Port ใดเป็นมาตรฐานสำหรับ http
 
ข้อ 6.Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด
 
ข้อ 7.Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
 
ข้อ 8.อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด
 
ข้อ 9.แฟ้มภาพที่ไม่ถูกใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ มีนามสกุลใด
 
ข้อ 10.ข้อใดกล่าวถึงเว็บเพจได้ถูกต้อง
 
ข้อ 11. Web Browser คืออะไร
 
ข้อ 12. ใน IE8 ส่วนของฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Accelerators คืออะไร
 
ข้อ 13.Web Slice ของ IE8 คืออะไร
 
ข้อ 14.โหมด InPrivate ของ IE8 มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 15.เว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์แบบ Web Directory
 
ข้อ 16.เว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์แบบ Search Engine
 
ข้อ 17.คำสั่งใดเป็นคำสั่งที่ให้ค้นหาคำทั้ง 2 คำที่อยู่ในหน้าเดียวกันออกมา
 
ข้อ 18.เครื่องหมายในข้อใดที่วางไว้หน้าคำที่ต้องการค้นหาจริง ๆ
 
ข้อ 19.ถ้าใช้ Hotmail กล่องคำสั่งในข้อใดที่ใช้เขียนข้อมูลเพื่อส่ง
 
ข้อ 20. ใน Internet Explorer ถ้าต้องการพิมพ์เว็บเพจออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องเลือกจากเมนูคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 21. ถ้าต้องการทำสำเนาเว็บเพจไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกใช้ภายหลังต้องเลือกใช้คำสั่งใด
 
ข้อ 22.ปัจจุบันมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือข้อใด
 
ข้อ 23. โปรแกรมสำหรับแสดงผลเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์คือข้อใด
 
ข้อ 24.ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร
 
ข้อ 25.เมื่อเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมวินโดว์หน้าจอแรกพร้อมที่จะทำงานตรงกับข้อใด
 
ข้อ 26.Protocol อะไรใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
 
ข้อ 27. ข้อใดไม่ใช่บริการของเครื่องบริการในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.