แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบรูปแบบองค์กรธุรกิจ
| ทดสอบ 611 คน | ผ่าน 177 คน | คิดเป็น 28.97%
7.0K

แบบทดสอบรูปแบบองค์กรธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 611 คน | ผ่าน 177 คน | คิดเป็น 28.97%
แบบทดสอบ รูปแบบองค์กรธุรกิจ
        ในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองว่าจะดำเนินงานในรูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทใด ซึ่งองค์กรธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีวิธีดำเนินงานผลดีและผลเสียที่แตกต่างกัน รูปแบบขององค์กรธุรกิจ (Business Organization) เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบองค์กรธุรกิจ, รูปแบบและลักษณะการขยายตัวของธุรกิจ องค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยในปัจจุบัน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
       ชื่อ - สกุล*
E-mail        
*
       โทร.สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.ข้อใดเป็นลักษณะของบริษัทมหาชนจำกัด
 
ข้อ 2.ข้อใดเป็นลักษณะการบริหารของห้างหุ้นส่วน
 
ข้อ 3.ข้อใดคือข้อดีของห้างหุ้นส่วน
 
ข้อ 4.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
 
ข้อ 5.การเลิกห้างหุ้นส่วนจะเกิดจากกรณีใดต่อไปนี้
 
ข้อ 6.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทเอกชนและมหาชน
 
ข้อ 7.ข้อใดคือการครอบครองกิจการแบบ Consolidation
 
ข้อ 8.ข้อใดคือการครอบครองกิจการแบบ Merger
 
ข้อ 9.Takeover คืออะไร
 
ข้อ 10.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.