แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
| ทดสอบ 329 คน | ผ่าน 209 คน | คิดเป็น 63.53%
5.5K

แบบทดสอบทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ, ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 329 คน | ผ่าน 209 คน | คิดเป็น 63.53%
แบบทดสอบ ทักษะผู้ประกอบการธุรกิจ
        แบบทดสอบ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ จะช่วยวัดแวว และสำรวจตัวตนของท่านในแง่มุมของความเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบทดสอบนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 9 ข้อ และ ทักษะทางธุรกิจ จำนวน 4 ข้อ (ต่อเนื่องกัน) เพื่อเป็นการทดสอบพื้นฐานว่า คุณมีความเหมาะสมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือไม่ อย่างไร
ขอขอบคุณ ข้อมูลแบบทดสอบจาก หนังสือ คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ชื่อ - สกุล*
E-mail        
*
       โทร.   อาชีพ
ข้อ 1.คุณกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ และกล้าลงทุน
 
ข้อ 2.คุณพร้อม และสามารถทำงานหนักได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ข้อ 3.คุณมีความคิดเป็นของตัวเอง และแตกต่างจากเรื่องเดิมๆ
 
ข้อ 4.คุณมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามา โดยไม่ท้อถอย และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
 
ข้อ 5.ครอบครัวให้การสนับสนุนความคิด และการทำงานของคุณ
 
ข้อ 6.คุณรุ้จักคนหลากหลาย ชอบพบปะผู้คนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 
ข้อ 7.คุณมองเห็นโอกาสจากสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ
 
ข้อ 8.คุณเป็นที่ยอมรับ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
 
ข้อ 9.คุณมีความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับความเสี่ยง
 
ข้อ 10.คุณรู้จักการจัดการทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน
 
ข้อ 11.คุณสามารถบริหารจัดการบุคลากร
 
ข้อ 12.คุณสามารถวางแผนธุรกิจ
 
ข้อ 13.คุณสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และมองตลาดได้
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.