แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต
| ทดสอบ 111,525 คน | แยกเป็น 16 ประเภท
388K

แบบทดสอบ ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต

ทำแบบทดสอบ 111,525 คน
แบบทดสอบ ค้นหาตัวเอง สู่อาชีพในอนาคต
        วัตถุประสงค์
        แบบทดสอบชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-22 ปี ได้ตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง และสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับแบบบุคลิกภาพ เพื่อป็นการเตรียมตัวในการเลือก วางแผนการเรียน และเป็นแนวทางในการก้าวเข้าสู่สาขาแห่งอนาคต | คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ | 303 อาชีพอิสระ | ตัวอย่างแผนธุรกิจ
        หลักการ
        แบบทดสอบนี้ ใช้หลักการอ้างอิงจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI From G โดยผู้จัดทำได้ยึดเกณฑ์การแบ่งบุคลิกภาพมาจากแบบทดสอบดังกล่าว ซึ่งแบ่งจากความคุ้นชินของบุคคลในการแสดงออก และสามารถแบ่งความคุ้นชินออกได้เป็น 4 ด้าน คือ
                1. การหันเข้าหาคน คนจำพวกหนึ่งมัก
                    1.1 หันเข้าหาคนอื่นหรือโลกภายนอก (Extroversion)
                    1.2 ส่วนคนอีกพวกหนึ่งมักหันเข้าหาตัวเอง (Introversion)

                2. การรับข้อมูล คนจำพวกหนึ่งถนัด
                    2.1 การรับรู้ด้วยผัสสะ (Sensing)
                    2.2 อีกพวกหนึ่งรับรู้ด้วยญาณทัศนะ (Intuition)

                3. การประเมินสถานการณ์ คนจำพวกหนึ่งตัดสิน
                    3.1 ด้วยความคิด (Thinking)
                    3.2 ในขณะที่อีกพวกหนึ่งตัดสินด้วยความรู้สึก (Feeling)

                4. การดำเนินชีวิต พวกหนึ่งชอบ
                    4.1 ความเป็นระบบและชอบรวบรัด (Judging)
                    4.2 อีกพวกหนึ่งปล่อยไปตามธรรมชาติและเปิดทางเลือกไว้เสมอ (Perceiving)
        ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ 16 แบบ คือ
นักอนุรักษ์นิยม (SJ)นักปฎิบัติ (SP)ผู้รู้ (NT)ผู้ค้นหาตัวเอง (NF)
Extroverts (E)ESTJESTPENTJENFJ
ESFJESFPENTPENFP
Introverts (I)ISTJISTPINTJINFJ
ISFJISFPINTPINFP
       ชื่อ - สกุล*
E-mail        
*
       โทร.สนใจอาชีพ

คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ
ข้อ 1.คุณคิดว่า ปกติคุณเป็นคนแบบไหน
 
ข้อ 2.เพื่อนสนิทของคุณ เป็นประเภทไหน
 
ข้อ 3.เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์น่าขายหน้า คุณจะ
 
ข้อ 4.สถานที่ใดที่คุณชอบมากที่สุด
 
ข้อ 5.ข้อใดแสดงความเป็นคุณมากที่สุด
 
ข้อ 6.ถ้าอยู่ในงานเลี้ยงคุณชอบที่จะ
 
ข้อ 7.คุณสามารถ
 
ข้อ 8.เมื่อคุณรู้สึกโกรธ คุณมักจะ
 
ข้อ 9.ถ้าคุณเป็นครู คุณอยากจะสอนวิชาที่เกี่ยวกับ
 
ข้อ 10.คนส่วนใหญ่ มองว่าคุณเป็นแบบไหน
ข้อ 11.ในการดำเนินชีวิต คุณมักจะ
ข้อ 12.คุณชอบข้อความใดมากที่สุด
ข้อ 13.คุณคิดว่า สิ่งใดมีความสำคัญมากที่สุด
ข้อ 14.เมื่อเลือกทำงาน คุณจะเลือกทำหน้าที่
ข้อ 15.คุณคิดว่า ใครควรได้รับคำชมมากกว่ากัน
ข้อ 16.คุณชื่นชอบบุคคลแบบที่
ข้อ 17.หนังสือที่คุณชอบอ่าน มีลักษณะ
ข้อ 18.ความผิดใดที่คุณคิดว่า เลวร้ายมากที่สุด
ข้อ 19.เจ้านายในฝัน ของคุณ มีลักษณะ
ข้อ 20.โดยส่วนใหญ่ คุณมักจะ
ข้อ 21.คุณคิดว่าข้อใดคือความสามารถที่คุณทำได้ดี
ข้อ 22.เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาท คุณมักจะ
ข้อ 23.บุคคลอื่น จะมองว่าคุณเป็น
ข้อ 24.คุณชอบคำใด มากที่สุด
ข้อ 25.สิ่งใดสำคัญที่สุด
ข้อ 26.เมื่อกระเป๋าสตางค์หาย คุณจะ
ข้อ 27.ถ้าต้องออกไปทำธุระนอกบ้านคุณจะ
ข้อ 28.งานที่คุณสามารถทำได้ดี คือ
ข้อ 29.การวางแผนการล่วงหน้า สิ่งที่ต้องทำในวันหยุด เป็นสิ่งที่คุณ..
ข้อ 30.ลักษณะงานที่คุณชอบ
ข้อ 31.ถ้าจะต้องไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาเกต คุณจะ
ข้อ 32.กรณีใดที่ทำให้คุณคิดว่า ปรับตัวได้ยากกว่า
ข้อ 33.ลักษณะการทำงานของคุณเป็นแบบใด
ข้อ 34.ถ้าถามว่า วันนี้คุณจะทำอะไรบ้าง ในเช้าวันหนึ่ง คุณจะสามารถ
ข้อ 35.ข้อความใดตรงกับความเป็นคุณมากที่สุด
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.