แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ #3
| ทดสอบ 762 คน | ผ่าน 626 คน | คิดเป็น 82.15%
6.9K

แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 3

ทำแบบทดสอบ 762 คน | ผ่าน 626 คน | คิดเป็น 82.15%
แบบทดสอบ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชุดที่3
        ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย ป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำใบขับขี่,ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไป และการใช้รถใช้ถนนจริงๆ ให้ท่านลองทดสอบความรู้ ประเมินดูได้ว่าท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มหรือไม่ ข้อสอบไม่ยากนะครับ
        ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แต่ละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ผู้สอบจะต้องตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 23 ข้อ หรือ 75 % จึงจะผ่านการทดสอบ
       ชื่อ - สกุล*
E-mail   
*
       โทร.อาชีพ   
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว
ข้อ 1.เมื่อตำรวจให้ใบสั่งกับเรา สามารถใช้ใบสั่งที่ได้ แทนใบขับขี่ได้กี่วัน
 
ข้อ 2.การขับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ต้องเลี้ยวเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวไม่น้อยกว่ากี่เมตร
 
ข้อ 3.
ขอบฟุตบาทสี ขาวสลับแดง ดังภาพ ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 4.
ขอบฟุตบาทสี ขาวสลับเหลือง ดังภาพ ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 5.รถที่มีไว้ขายหรือซ่อม อนุญาตให้ขับได้เวลาใด
 
ข้อ 6.กรณีผู้กระทำความผิดถูกยึดใบขับขี่เพื่อนำไปบันทึกคะแนน จะถูกยึดครั้งละไม่เกินกี่วัน
 
ข้อ 7.หากเจ้าของรถไม่เสียภาษีประจำปี ในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกเท่าไร
 
ข้อ 8.การขับรถต้องขับรถชิดด้านใดของถนน
 
ข้อ 9.เมื่อบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ต้องติดธงหรือผ้าสีอะไร
 
ข้อ 10.จากข้อ 9 ต้องติดให้เห็นระยะเท่าเท่าใด
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.