แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบ เริ่มทำธุรกิจ
| ทดสอบ 331 คน | ผ่าน 279 คน | คิดเป็น 84.29%
4.3K

แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 331 คน | ผ่าน 279 คน | คิดเป็น 84.29%
แบบทดสอบ เริ่มทำธุรกิจ
        เริ่มทำธุรกิจ ต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่าง แบบทดสอบนี้ ใช้ในการประเมินเบื้องต้น ว่าคุณมีความรู้พื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือไม่ อย่างไร การก่อตั้งธุรกิจ,
จรรยาบรรณ, คนว่างงาน, โรงงานต่างๆ ล้วนเป็นความรู้เบื้องต้นในการศึกษา ทำความเข้าใจ ให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจชุมชน และสังคมต่อไป
       ชื่อ - สกุล*
E-mail       
*
       โทร.  สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.การดำเนินธุรกิจสามารถจัดทำขึ้นได้อย่างไร
 
ข้อ 2.การดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์ใด
 
ข้อ 3.ข้อใดคือผลของการมีเศรษฐกิจที่ดี
 
ข้อ 4.ภาวะคนว่างงานจำนวนมาก เกิดจากสาเหตุใด
 
ข้อ 5.ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของธุรกิจที่มีต่อลูกค้า
 
ข้อ 6.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อองค์กร
 
ข้อ 7.ข้อใดคือจรรยาบรรณที่ธุรกิจมีต่อสังคม
 
ข้อ 8.โรงงานผลิตปลากระป๋องเป็นธุรกิจประเภทใด
 
ข้อ 9.โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นธุรกิจประเภทใด
 
ข้อ 10.ถ้ากิจการเห็นว่าในปัจจุบันภาวะการแข่งขันมีมาก กิจการควรดำเนินการอย่างไรกับสินค้าที่ผลิต
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.