ซื้อ-ขายระหว่างประเทศเปิด L/C เป็นช่องทางที่ดีทีสุด
Download