สินเชื่อ     สินเชื่อ ยอดนิยม (120)
7.8K
      รวมหน่วยงานที่คอยให้การสนับสนุน ธุรกิจ SMEs ที่ได้รับความนิยม วัดจากจำนวนผู้เข้าชม ซึ่งทาง ThaiFranchiseCenter.com ได้ทำการรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถให้การสนับสนุน เชื่อมโยงธุรกิจ เชื่อว่าหลายท่านคงอยากทราบ เพราะธุรกิจ SMEs จะเติบใหญ่ได้ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุน ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
สินเชื่อของ่าย ได้เร็ว
ค้นหาสินเชื่อ Read more
1. 
สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน 
เพื่อลงทุน และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียน ในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใช้เอง และผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลงทุนในการกำจัด/ลด มลภาวะ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน...
รวม 0 คะแนน
เข้าชม 35,765 ครั้ง
2. 
สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน 
วงเงินสินเชื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ประกอบการค้ารถยนต์ และตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดเรามีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่ใช้ในการลงทุน เพื่อผู้ประกอบการค้ารถยนต์ที่มีประวัติการส่งงานเช่าซื้อที่ดี และมีศักยภาพกับเรา วงเงินสินเชื่อสามารถรองรับการขยายตัวของธุ...
รวม 7 คะแนน
เข้าชม 13,117 ครั้ง
3. 
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ อเมซอน 
ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปีหลักประกัน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยMRR ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนีย...
รวม 90 คะแนน
เข้าชม 10,963 ครั้ง
4. 
สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย 
Package 1 : กู้ได้...ไม่ต้องมีประสบการณ์ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์อยากเริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อแบบเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน 50%สินเชื่อแบบผ่อนชำระขั้นต่ำ 18 เดือนประเภทสินเชื่อ :  Loanอัตราดอกเบี้ย   :  ต่ำสุด MRRวงเงินสินเชื่อ    : ...
รวม 130 คะแนน
เข้าชม 9,232 ครั้ง
5. 
สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย 
วงเงินให้กู้ขั้นต่ำ 10,000 บาทวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุนพิจารณาให้กู้เพิ่มเติมได้ ภายในวงเงิน ไม่เกินกว่ายอดเงินกองทุนรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุนระยะเวลาการผ่อนชำระวงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 49,999  บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือนวงเงินกู...
รวม 10 คะแนน
เข้าชม 7,721 ครั้ง
6. 
สินเชื่อ แม่ค้าคนดี 
วัตถุประสงค์การกู้ลงทุน ขยาย ปรับปรุง ชำระค่าเช่าพื้นที่/ค่าเซ้งพื้นที่ ค่าบริการ และใช้เป็นงินทุนหมุนเวียนของกิจการกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ที่ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง บริการ มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง โดยเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือเป็นผู้เช่า และสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่การค้า ...
รวม 19 คะแนน
เข้าชม 6,836 ครั้ง
7. 
สินเชื่อไทรทอง เอนกประสงค์ 
ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระวัตถุประสงค์ในการขอกู้เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ซื้อเครื่องใช้จำเป็นภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางหรือประกอบกิจการ, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่าร...
รวม 21 คะแนน
เข้าชม 6,580 ครั้ง
8. 
สินเชื่อคนค้าขาย 
รวม 0 คะแนน
เข้าชม 5,680 ครั้ง
9. 
สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย  
วงเงินให้สินเชื่อขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ระยะเวลาการผ่อนชำระวงเงินกู้ 10,000 - 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระ 12 หรือ 24 เดือนวงเงินกู้  20,001 - 300,000 บาท เลือกผ่อนชำระ 12 หรือ 24 หรือ 36 เดือน ระยะเวลาในการพิจารณาผู้สมัครจะทราบผลการพิจารณ...
รวม 5 คะแนน
เข้าชม 5,162 ครั้ง
10. 
บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย  
ประเภทของบริการการทำธุรกรรมกาารเงิน และวงเงินสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยองค์ความรู้ต่างๆวงเงินสินเชื่อแพ็คเกจที่ 1 สะดวกสบายเพื่อธุรกิจคล่องตัววงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี แบบใช้บุคคลค้ำประกันตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสาม...
รวม 16 คะแนน
เข้าชม 5,147 ครั้ง
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ388,920 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ477 
จำนวนสมาชิก39,901 
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.