หน้าหลัก    ธนาคารออมสิน
6.4K
15
21
สินเชื่อไทรทอง เอนกประสงค์
เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ ธนาคารออมสินเล็งเห็นว่า การทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายย่อย อย่างค่าของเครื่องใช้ประกอบการทำธุรกิจ เช่นยานพาหนะ เป็นต้น จึงเปิดให้บริการสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ที่เป็นสินเชื่อระยะยาว และสามารถผ่อนชำระได้ ให้คุณได้มีเงินหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากขึ้น

ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อไทรทอง เอนกประสงค์ 
วงเงินสินเชื่อ 2,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์ในการขอกู้
 • เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้
 • เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ซื้อเครื่องใช้จำเป็นภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางหรือประกอบกิจการ, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่ารักษาพยาบาล, ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน ยกเว้น ซื้อที่ดินเปล่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็นหรือชำระหนี้สินที่มีปัญหาอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
จำนวนเงินให้กู้
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
หลักประกันเงินกู้

เป็นที่ดินและอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มี ความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่ง รถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

ระยะเวลาชำระเงินกู้
 • เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี
จำนวนเงินให้กู้
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียว

การชำระหนี้เงินกู้

ชำระเป็นรายเดือน จะชำระด้วยตนเอง หรือให้ธนาคารหักบัญชี หรือหน่วยงานรวบรวมนำเงินส่งก็ได้

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร

เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)
 • สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกให้
 • สำเนาหลักฐานการฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจให้หักเงินในบัญชี

อื่นๆ
 • เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน
 • เพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารออมสิน
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-299-8000
โทรสาร -
อีเมล์ news@gsb.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 21 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 6,383 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 15 คน
อันดับที่ 7 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,707 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,686 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.