สินเชื่อ     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
19K
สินเชื่อของ่าย ได้เร็ว
ค้นหาสินเชื่อ Read more

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทระยะเวลา

สินเชื่อโครงการสนับสนุ..

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้เพื่อวัตถูประสงค์ดังนี้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ทดแทนชิ้นส่วน ระบบต่างๆ

สินเชื่อบัวหลวงเอสเอ็ม..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือลงทุนในธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการด

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินเงินลงทุนที่ต้องใช้ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ กำหนดระยะเวลาสูง

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุ..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาทระยะเวลาสูงสุด 7 ปีหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอัต

สินเชื่อบัวหลวง 3 เท่า

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอวงเงินสินเ

สินเชื่อบัวหลวงกรีน

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้เพื่อการลงทุนในการประหยัดพลังงานเพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเขียวเพื่อการบริหารจัดการขอ

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์..

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดร้านซานตา เฟ่ วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 80% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ตามที่ บจ.เคที เรสทัวรองท์ กำหนดระยะเ

สินเชื่อบัวหลวง OTOP

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.