หน้าหลัก    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1.7K
5
สินเชื่อบัวหลวง OTOP
เสริมสภาพคล่องพร้อมขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวงเงินสินเชื่อสูง ผ่อนนาน หมดกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบัวหลวง OTOP  
วงเงินสินเชื่อ 3,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 80% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

ระยะเวลา

กรณีวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

หลักประกัน

บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน

อัตราดอกเบี้ย
 • ขั้นต่ำ MRR+2% ต่อปี (กรณีทั่วไป)
 • MRR (กรณีซื้อเครื่องจักร)
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน บสย. คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตรา 1.50% ต่อปี คำนวณจากวงเงินค้ำประกัน โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปีก่อนวันครบกำหนดในแต่ละปี เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี(ยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีแรก)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการขอสินเชื่อ

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วิธีการ
ขอสินเชื่อ
 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นผู้ประกอบการ OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและดำเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีบุคคลธรรมดา ให้นับบุคคลธรรมดาและคู่สมรสเป็นผู้ขอสินเชื่อรายเดียว)
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
 • เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้วิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนธนาคาร
อื่นๆ
 • วงเงินหมุนเวียน/วงเงินกู้สูงถึง 3 ล้านบาท
 • วงเงินกู้ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สามารถขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้หลากหลาย
 • ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงช่วยกิจการบริหารกระแสการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อ
 • สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่สีลม ชั้น 2 เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4081-5
โทรสาร 0-2626-4080
อีเมล์ info@bangkokbank.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 1,698 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,184 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,705 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.