หน้าหลัก    ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
5.7K
19
สินเชื่อคนค้าขาย
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพเพียงแค่มีสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร สถานประกอบการ ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือทองคำ ก็นำมาเป็นหลักประกันได้
ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อคนค้าขาย 
วงเงินสินเชื่อ 10,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
10 ปี
รายละเอียด ไม่มีรายละเอียด
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
สำหรับผู้กู้เงิน ประเภท : บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
  • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้ผู้กู้
  • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือใบอนุญาตปลูกสร้างผู้กู้
สำหรับผู้กู้เงิน ประเภท : นิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือรับรอง / หนังสือบริคณห์สนธิ  /  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนางบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ของนิติบุคคลที่ขอกู้เงิน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้ ของนิติบุคคลที่ขอกู้เงิน
  • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือใบอนุญาตปลูกสร้างของนิติบุคคลที่ขอกู้
อื่นๆ ผู้กู้ สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้สูงสุด 15% จากวงเงินกู้ ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำไปชำระค่าเบี้ยประกันต่างๆ ค่าจดจำนองหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 697 5300 ต่อ 2217, 2608 และ 2212
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 5,674 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 19 คน
อันดับที่ 8 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ388,463 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ477 
จำนวนสมาชิก39,895 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.