หน้าหลัก    ธนาคารออมสิน
4.2K
15
8
สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง
ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ 
วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่น
ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
หลักประกันการกู้เงิน

เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นที่มีความสามารถในการทำนิติกรรม ดังนี้
 • สมุดฝากเงินออมสินทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สลากออมสินพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นสลากออมสินพิเศษชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ หรือสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้
 • พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด และมีหลักเกณฑ์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • หลักทรัพย์อื่น ๆ โดยให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารออมสิน
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-299-8000
โทรสาร -
อีเมล์ news@gsb.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 4,153 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 15 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ387,456 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ476 
จำนวนสมาชิก39,886 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.