หน้าหลัก    ธนาคารทหารไทย
2.6K
1
7
สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก
ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก 
วงเงินสินเชื่อ 20,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
30 ปี
รายละเอียด สินเชื่อธุรกิจ 3 เท่า 3 ก๊อก สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านเงินทุนในการขยายกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ในรูปแบบของเงินกู้ (Term Loan) เงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft : O/D) หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : L/G) และการอาวัล/รับรองตั๋วแลกเงิน (Aval/Acceptance) ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงของการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น

* ยอดขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปีสำหรับนิติบุคคล และ 500 ล้านบาทต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา
  • ก๊อกที่ 1 ให้เยอะ (TMB SME SmartBiz) เงินทุนก้อนแรกสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน (โดยมีบสย.ร่วมค้ำประกัน) รับเงินภายใน 15 วันทำการ
++ เมื่อหมุนเวียนบัญชีกับ TMB เป็นประจำสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีวงเงินอีก 2 ก๊อกเตรียมไว้ให้ ++++
  • ก๊อกที่ 2 ให้ฉุกเฉิน (TMB SME Quick Loan) เงินกู้ระยะสั้นพร้อมใช้ เพียงโทรติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้เงินกู้ได้ที่ โทร. 0-2828-2828 โดยสามารถเรียกใช้ได้ 1 ครั้งในรอบ 1 ปีปฏิทิน เมื่ออนุมัติรับเงินได้ใน 3 วัน ด้วยวงเงินสูงสุด 15% ของวงเงิน O/D ให้ธุรกิจมีเงินสดไว้เสริมสภาพคล่อง หรือสต๊อกสินค้าเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
  • ก๊อกที่ 3 ให้ขยาย (TMB SME Retention, TMB Growth Credit) เตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจอีก 1 เท่า บนมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิม ที่เป็นที่พักอาศัยและ/หรือสถานประกอบการ โดยธนาคารจะพิจารณาจากการหมุนเวียนบัญชีกับธนาคารที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากต้องการวงเงินหมุนเวียนที่มากขึ้น สามารถเพิ่มหลักทรัพย์ค้ำประกันชิ้นใหม่ประเภทที่พักอาศัย และ/หรือสถานประกอบการ โดยให้ขยายเพิ่มอีก 200% ของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันชิ้นใหม่ ในรูปแบบของO/D เงินกู้ หรือเงินกู้อเนกประสงค์แบบผ่อนชำระคืน 5 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
ประเภทลูกค้า    
  • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
  • ธุรกิจไม่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
อายุผู้สมัคร   
  •  ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
ประสบการณ์ธุรกิจ    
  • ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ประวัติทางการเงิน   
  •  มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
อื่นๆ การชำระหนี้ / กำหนดชำระ    
  • เงินกู้ : ธนาคารจะหักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ โดยกำหนดชำระภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระนับตั้งแต่เดือนที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารทหารไทย
ที่ตั้ง 3000 ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-299-2349,02-273-7806
โทรสาร -
อีเมล์ recruitment@tmbbank.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/tmbconnect
Facebook 
www.facebook.com/TMB
Youtube 
www.youtube.com/user/TMBMakeTHEDifference
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 7 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,605 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 1 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ373,994 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ470 
จำนวนสมาชิก39,692 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.