หน้าหลัก    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)
2.4K
2
สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต Productivity Improvement Loan: PIL ระยะที่ 2
สนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต Productivity Improvement Loan: PIL ระยะที่ 2 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ประเภทสินเชื่อ  

เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan)

อัตราดอกเบี้ย*  

MRR ต่อปี ตลอดอายุโครงการ*

วงเงินสินเชื่อ   


ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

หลักประกัน   
 

ใช้ บสย.ค้ำประกัน

ระยะเวลาการยื่นกู้    

สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในวัน 31 ธันวาคม 2558 หรือ เมื่อเต็มวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) ในช่วง 12
  • เดือนย้อนหลังต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข
  • ต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร
  • ไม่เป็นลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร และ/หรือ สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
หมายเหตุ : *เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

อื่นๆ
  • กู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 18 เดือน


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง สำนักงานพหลโยธิน 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040
โทรศัพท์ 02-265-3000
โทรสาร 02-265-4000
อีเมล์ HR_Recruit@smebank.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,363 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 2 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ387,690 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ476 
จำนวนสมาชิก39,888 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.