ปี พศ. จำนวนแฟรนไชส์มาใหม่ เปลี่ยนแปลง
254850
25499ลดลง 82%
25507ลดลง 23%
255118เพิ่มขึ้น 158%
255220เพิ่มขึ้น 12%
255329เพิ่มขึ้น 45%
255422ลดลง 25%
255533เพิ่มขึ้น 50%
255627ลดลง 19%
255745เพิ่มขึ้น 67%
255838ลดลง 16%
255938เพิ่มขึ้น 0%
256059เพิ่มขึ้น 56%
256154ลดลง 9%
256259เพิ่มขึ้น 10%
256358ลดลง 2%
256414ลดลง 76%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10%