ปี พศ. จำนวนแฟรนไชส์มาใหม่ เปลี่ยนแปลง
254850
25499ลดลง 82%
25507ลดลง 23%
255118เพิ่มขึ้น 158%
255220เพิ่มขึ้น 12%
255328เพิ่มขึ้น 40%
255422ลดลง 22%
255533เพิ่มขึ้น 50%
255626ลดลง 22%
255745เพิ่มขึ้น 74%
255838ลดลง 16%
255936ลดลง 6%
256058เพิ่มขึ้น 62%
256153ลดลง 9%
256260เพิ่มขึ้น 14%
256354ลดลง 10%
256434ลดลง 38%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12%