หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.วิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
2.4K
อ.วิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
ตำแหน่ง
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
การศึกษา
 • มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
 • ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด, บริษัท เกรฟาส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อาณาพรฟู๊ดส์ จำกัด, บริษัท ทินเกิล จำกัด และบริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปี 2551 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปริญญาโท วิชาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการสื่อสารการตลาด
 • ปี 2550 - 2554 ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปี 2549 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิชากระบวนการผลิตและการสร้างสรรค์งานโฆษณา
 • ปี 2549 - 2553 ตำแหน่ง : คณะกรรมการพัฒนาแบรนด์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2547 - 2552 ตำแหน่ง : คอลัมภ์นิส ด้านการตลาดและการโฆษณา นิตยสารฟิล์มเมกเกอร์ , หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
 • ปี 2546 - 2553 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด ระบบค้าปลีกและค้าส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ปี 2545 - 2551 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิชาการจัดการโฆษณา , วิชาการวางแผนสื่อโฆษณาและวิชารณรงค์ด้านการสื่อสารการตลาด
 • ปี 2544 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิชาการวางแผนสื่อโฆษณาและวิชาวาทวิทยาการโฆษณา
 • ปี 2540 - 2542 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชาการจัดการโฆษณา 
 • ปี 2530 - 2559 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.วิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
Past Seminar (21)
Future Seminar (2)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.