หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ชัยวัฒน์ หยาง
3.3K
อ.ชัยวัฒน์ หยาง
Consult Market Business

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (XMBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประวัติการทำงาน
  • ให้คำปรึกษาการหาทำเลค้าขายทั่วไทย
  • คอมมูนิตี้มอล์, ตลาดนัด
  • ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ให้คำปรึกษาการออกบูธในต่างประเทศ
  • เมียนมา, เวียดนาม, สิงคโปร์,เกาหลีใต้ และอื่นๆ
2
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.ชัยวัฒน์ หยาง
Past Seminar (22)
Future Seminar (5)
ธุรกิจเหลือเชื่อที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)