หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.2K
3.5K
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
SMEs
องค์กร สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
Organization THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION
รายละเอียด ประวัติสมาคม

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง ในปี พ.ศ. 2490 ได้มีบริษัท "เดินอากาศ" Siamese Airways Co.,Ltd. เปิดทำการบินทั้งภายในและบินนอกประเทศในระยะใกล้ๆ เช่นเดียวกัน พ.ศ. 2490 ได้มีบริษัทการบินจากอเมริการ่วมกับรัฐบาลไทย เปิดทำการบินชื่อว่า "Pacific Overseas Airlines (SIAM) P.O.A.S." โดยรัฐบาลไทยถือหุ้น 25% ประชาชนไทยถือหุ้น 25% และคนอเมริกันถือหุ้น 49% เป็นบริษัทการบินที่เริ่มมีบทบาทที่ดีเจริญขึ้นเรื่อยมา จึงได้เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนหุ้นส่วนโดยรัฐบาลไทยใช้ชื่อใหม่ว่า "บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (บดท)" Thai Airways Co.,Ltd. เพื่อธงชาติไทยจะได้ไปโบกสะบัดเคียงคู่ กับสายการบินระหว่างประเทศอื่นๆ รัฐบาลไทยจึงได้เริ่มเปิด "บริษัท การบินไทย จำกัด" Thai Airways International Co.,Ltd. ในปี พ.ศ. 2503 โดยทำการจดทะเบียน 40 ล้านบาท และรัฐบาลไทยถือหุ้น 70% ร่วมกับสายการบิน Scandinavian Airlines System (SAS) ถือหุ้น 30%
   
  แต่มีสัญญาร่วมกันเพียง 10 ปีเท่านั้น ต่อมาเมื่อหมดสัญญาในปี พ.ศ. 2514 ได้ทำการต่อสัญญาอีก 7 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลไทยก็ได้ดำเนินการบริหารเอง และถือหุ้น 100%
 
ธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มมีบทบาทเมื่อ คุณกุศะ ปันยารชุน กลับมาจากต่างประเทศ หลังจากได้ร่วมกับคณะเสรีไทย ได้แต่งงานกับ คุณสุพรรณี เบญจฤทธิ์ ดำเนินงาน World Travel Service ที่ถนนเจริญกรุง (ซึ่งสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของ คุณรักษ์ ปันยารชุน) เป็นตัวแทนสายการบินหลายสาย อาทิเช่น Lufthansa, Air France, Alitalia และอื่นๆ ต่อมา คุณสุพรรณี ก็ได้แยกไปดำเนินธุรกิจใช้ชื่อว่า Sea Tours โดยอิงชื่อเดิมจาก South East Asia Trading ของคุณพ่อของเธอ
 
เวลาที่ไล่เลี่ยกันนั้น "บริษัทเชียงฮวด" ซึ่งถือว่าเป็นตลาดคนเชื้อสายจีนก็เกิดขึ้น โดยเหตุผลที่ผู้ให้กำเนิดเชียงฮวด มีลูกชายหลายคน เป็นเหตุให้เชียงฮวดแยกเป็นหลายๆ บริษัทนำเที่ยว เช่น สยามเอ็กซเพรส โรงแรมสวนบวกหาด Wongs Tour (ปิดกิจการแล้ว) อีกทั้งหลงจู๊ใหญ่ซึ่งไม่ใช่ลูกหลานของเชียงฮวด ก็ได้เปิดธุรกิจนำเที่ยว เฮงเชียงทัวร์ ที่ถนนทรงวาด ในปัจจุบัน เฮงเชียงก็แยกเป็น เฮงเชียง(เก่า) และเฮงเชียง(ใหม่)
 
รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว ก็เป็นบริษัทนำเที่ยวตลาดเชื้อสายจีนที่ดำเนินงานมาช้านาน เมื่อน้องๆ โตขึ้นก็ให้แยกบริษัทนำเที่ยวเป็น รุ่งทรัพย์ฮอลิเดย์ และรุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์
 
ไทยสิริบริการ ซึ่งในสมัยนั้น เน้นหนักไปทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และนำเที่ยว โดยความยั่วยวน และสนใจในธุรกิจนำเที่ยว จึงหันเหมาเอาจริงเอาจังกับธุรกิจนำเที่ยว
 
สงครามภายในประเทศจีน ระหว่างพรรคก๊กมินตั๋ง กับพรรคคอมมิวนิสต์ปะทะกัน จนพรรคก๊กมินตั๋งต้องแยกมาปักหลักเป็นประเทศจีนไต้หวันนั้น นักบินพรรคก๊กมินตั๋งชื่อ เกียรติ ศรีเฟื้องฟุ้ง ได้กลับมายังประเทศไทยและเปิด "Metropole Travel Service" ศรีนคร แทรเวิล เซอร์วิส และดำเนินงานเคียงคู่กับสายการบิน Civil Air Transport (CAT)" ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "China Airlines" (CAL)
 
อีกตลาดหนึ่ง ขอเรียกว่าเป็นตลาดไทย ก็เริ่มต้นเมื่อ "บริษัท การบินไทย จำกัด" เปิดสายการบิน และ "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ก็เริ่มขึ้นโดย พณฯท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้ให้กำเนิด "บริษัทนำเที่ยวเวิลด์ เอ็กซ์เพรส" นำโดย คุณวารินทร์ พูนศิริวงศ์ ซึ่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวย มีโรงสีข้าวเป็นอาชีพหลัก สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ได้เริ่มนำนักท่องเที่ยวฝ่ายตลาดไทยท่องออกนอกประเทศเป็นล่ำเป็นสันขึ้น ต่อมา คุณวารินทร์ ได้เล็งเห็นว่าการขนส่งสินค้า (Freigh) มีอนาคตดีกว่า จึงหันไปจริงจังกับงานด้าน Cargo เปิดบริษัท "Securicor" ซึ่งเป็นบริษัทรับขนส่งเงิน-ทอง และยังสนใจการเมืองโดยเปิดหนังสือพิมพ์ "แนวหน้า" ปัจจุบันไปทำธุรกิจด้านสนามกอล์ฟอยู่ที่เชียงใหม่อีกด้วย
 
"เพรสซิเด้นทัวร์" นำโดย คุณปิติ สุขะกุล ก็เริ่มเปิดธุรกิจนำเที่ยว ในช่วงเวลาเดียวกัน และคงดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวโดยสม่ำเสมอเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้
 
สมัยปัจจุบัน บริษัทนำเที่ยวก็ได้เปิดขึ้นมากมายราวดอกเห็ด เพื่อสนองตอบนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดมา เมื่อมีบริษัทนำเที่ยวมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและสายการบินต่างๆ ก็ประชุมกันที่จะให้มีสมาคม กำหนดกฏเกณฑ์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการรวมตัวกันเพื่ออนาคตของอาชีพธุรกิจการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และจัดนำนักท่องเที่ยวไปสู่โลกกว้าง 
 
และแล้วในปี พ.ศ. 2524 "สมาคมผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสาร" TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TAA) ได้รวมตัวบริษัทนำเที่ยวทัศนาจรไปต่างประเทศและบริษัทที่จำหน่ายบัตรโดยสารเป็นผลสำเร็จ โดยมีนายกสมาคมเรียงตามลำดับ ดังนี้ นายปิติ สุขะกุล, นายวารินทร์ พูลศิริวงศ์, นายสุวรรณ ชวนิชกุล, นายอนุพงษ์ กิตติรักษนนท์, นางสุพรรณี เบญจฤทธิ์, นายเถกิง สวาสดิพันธ์, นางนวลจันทร์ เพียรธรรม, นายมนัส พิพัฒนนันท์ และนายเอนก ศรีชีวะชาติ เป็นนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน
 
อนึ่ง "TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TAA) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TTAA)" ในสมัยที่ คุณสุพรรณี เบญจฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยหวังที่จะได้เน้นชัดลงไปว่าเป็นบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทย
 
ที่ตั้ง อาคาร พญาไทพลาซ่า ห้อง128/45 ชั้น 5 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-214-6175-78
โทรสาร 02-214-6179-80
อีเมล์ ttaa@ttaa.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/ttaathailand
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,223 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด