หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.1K
3
3.5K
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  
รายละเอียด ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนุ่งห่มไทยรวมทั้งการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังส่งเสริมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของสมาชิก

ที่ตั้ง 127/36 อาคารปัญจธานีชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-2222
โทรสาร 0-2681-0231-2
อีเมล์ tgma@thaigarment.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,138 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด