หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
14K
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
Organization WAREHOUSE SILO AND COLD SIORAGE BUSINESS ASSOCIATION
รายละเอียด
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้า ในปี พ.ศ. 2551 มีผู้ประกอบการที่ให้บริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะทั่วประเทศที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวนทั้งหมด 224 ราย ประกอบด้วย คลังสินค้า 58 ราย ไซโล 23 ราย และห้องเย็น 143 ราย
 
      ถึงแม้ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะได้มีมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมายังขาดการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ
 
 
 
 
        ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีผู้ประกอบการ 5 ราย ประกอบด้วย ดร. สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม จากบริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด นางปิยะนุช สัมฤทธิ์ จากบริษัท นิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัด นายกิตติชัยเตชะวสัญญู จากบริษัท พศภพ 999 จำกัด นายสิทธิชัย วชิรพรพงศาจากบริษัท ซีทีไอ คลังสินค้า จำกัด และนายสุเทพวิโรจน์ไพสิฐ จากบริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัดได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ขึ้น โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 28สิงหาคม พ.ศ. 2551 ในการจัดตั้งสมาคมนี้ได้รับสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมการค้าภายใน
 
 
 
 
       สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ รวมทั้งยกระดับคุณภาพในการให้บริการปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกทั้งสิ้น 47 ราย และสมาคมดำเนินงานโดยคณะกรรมการสมาคมที่ได้รับเลือกจากสมาชิกจำนวน15 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่37/10 หมู่ที่ 1 แขวงบางระนาด เขตตลิ่งชันกทม. 10170 โทรศัพท์ 08-2492-8568 โทรสาร 0-2671-3621 www.wscba.net
 
ที่ตั้ง 37/10 หมู่ 1, แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, 10170
โทรศัพท์ 082-492-8568
โทรสาร 02 - 6713621
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 13,843 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด