หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.2K
11
สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน
SMEs
องค์กร สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน 
รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดสากล อบรม สัมมนา ให้ข้อมูลทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ เป็นต้น รวมทั้งให้ข้อมูลในการร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

ที่ตั้ง 540 เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุวัน กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2305-8755
โทรสาร 0-2658-7411
อีเมล์ info@thaigifts.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,165 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด