หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
11K
1
3
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
SMEs
องค์กร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
Organization MAI Listed Companies Association
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 62 อาคาร หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-6545564
โทรสาร -
อีเมล์ maia.association@gmail.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,608 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด