หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.5K
8
66
3.3K
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
SMEs
NEWS
องค์กร สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
Organization The Federation of Thai SME
รายละเอียด "สมาพันธ์ SME ไทย" ดังมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • ข้อ ๑  เป็นศูนย์รวมของ SME ที่ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ และผู้ประกอบการทั่วไป
  • ข้อ ๒  เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอดและเติบโตของSME
  • ข้อ ๓  ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของสมาชิกในการ ดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน
  • ข้อ ๔  ศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
ที่ตั้ง 1111/23 เดอะฮาบิแทค ซ.ลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-530-9204-5
โทรสาร 02-530-9206
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/federationthaisme
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 66 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,525 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 8 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด