2.0K
8 กุมภาพันธ์ 2558
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย วิเคราะห์ 3 ปัญหา SMEs ไทย เน้นรวมตัวเสริมแกร่งผู้ประกอบการโตอย่างก้าวไกล


สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สร้างประวัติศาสตร์การรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการครั้งใหญ่ในประเทศไทย ที่รวมเครือข่ายกว่า 70 กลุ่ม ทั้งสมาคม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการไทยและเป็นพลังในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน และหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย สามารถที่จะก่อตั้ง อยู่รอด และเติบโตท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน

คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยว่า “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นหน่วยงานที่รวมตัวกันขึ้นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการช่วยเหลือและส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ ในการเชื่อมโยงในเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”

ปัญหาที่เอสเอ็มอีไทยประสบปัญหาในปัจจุบันมี 3 เรื่อง คือเรื่องการเงินหรือแหล่งเงินทุน สองเรื่องการตลาดหรือการจัดการขาย สุดท้ายคือเรื่องนวัตกรรมที่ยังขาดอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาในระดับโครงสร้าง หากเอสเอ็มอีมีการทำการตลาดหรือมีองค์ความรู้ที่แข็งแกร่ง แหล่งเงินทุนจะเข้าเอง ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจะนำปัญหาเหล่านี้ไปสังเคราะห์และประสานความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยมีสมาชิกภายใต้ 70 องค์กร ไม่ต่ำกว่า 11 ล้านราย อาทิ สมาคมการค้าไทยสมาร์ทเอสเอ็มอี, สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์, สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา, สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ NEC Network, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก, สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand สมาคมภัตตาคารไทย, สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซี่ยน, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, SMART SME CLUB (ภายใต้พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป), สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

“สำหรับบทบาทและภารกิจของสมาพันธ์ฯจากนี้ไป มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นที่พึ่งพาของเอสเอ็มอีไทยได้ รวมทั้งยังเป็นตัวกลางในการสะท้อนปัญหาของเหล่าผู้ประกอบการผ่านไปยังภาครัฐ โดยจะขยายการรวมตัวของสมาชิกเอสเอ็มอีให้มากยิ่งขึ้น มีการจัดแบ่งประเภทของเอสเอ็มอีเพื่อหาความต้องการร่วมในการที่จะหาปัจจัยบวกในการส่งเสริมเอสเอ็มอีในประเภทนั้นๆต่อไป” คุณสนธิรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย
   
อ้างอิงจาก  news.thaiquest.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,638
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,413
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
728
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
723
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
682
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
553
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.