หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
3.9K
1
3.2K
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย 
Organization THAI ORGANIC TRADE ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต
 
สมาคมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2548 โดยมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีตลาดทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ สินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลของสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวหอมมะลิ ชาใบหม่อน ลำไย กาแฟ น้ำผึ้ง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ น้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง กะทิ
 
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เช่น การรวมตัวกันเพื่อสร้าง การหาวัตถุดิบ การส่งเสริมการขาย ฯลฯ
2. สร้างความเข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคและบุคคลทั่วไป
3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อผลักดันนโยบายเกษตรอินทรีย์
4. ส่งเสริมการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์อย่างมีจริยธรรม
5. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกษตรอินทรีย์
 
 
ที่ตั้ง 126/106 อาคารซี เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-439-4848 ต่อ 2741
โทรสาร 02-439-4881
อีเมล์ admin@thaiorganictrade.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,911 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด