หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
20K
12
17
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association)
SMEs
องค์กร สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association) 
รายละเอียด บริการเงินทุน จากกองทุนจากต่างประเทศ บริษัทในเครือธนาคารสถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศ บรรษัทประกันภัย และบริษัทจำกัดที่มีนโยบายในการเข้าร่วมลงทุน

ที่ตั้ง 19/1 อาคาร 2 ซอยกิ่งชำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-357-1015
โทรสาร 02-357-1016
อีเมล์ tvca@venturecapital.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 17 คะแนน
มีผู้เข้าชม 20,405 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 12 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด