หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.6K
2
สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทอง
SMEs
องค์กร สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทอง 
Organization THAI GOLD CARD IMPORTER & EXPORTER ASSOCIATION
รายละเอียด
ประวัติย่อและความเป็นมาของสมาคม ฯ 
 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ท่านอธิบดีกรมศุลกากร(คุณสมใจนึก เองตระกูล)ได้มีดำริต่อที่ประชุมในพิธีแจกเกียรติบัตร บัตรทองให้บริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้นำเข้าและส่งออกระดับบัตรทองจำนวน 68 บริษัท ว่าควรจะจัดตั้งสมาคมของผู้ประกอบการ ระดับบัตรทองขึ้น เพื่อให้สมาคม ฯ เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิกและกรมศุลกากรหรือสมาชิกด้วยกัน และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงชี้แนะนำระเบียบปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินพิธีการศุลกากร รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับผู้ประกอบการระดับบัตรทอง 
 
เนื่องจากว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์ จึงได้จัดตั้งเป็นชมรมก่อน และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการจำนวน 14 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทน จากสาขาแต่ละอุตสาหกรรม โดยอธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้นได้ขอให้บริษัทมินิแบเป็นประธานชมรมชั่วคราว หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกัน เลือกประธานชมรม ซึ่งผลจากการเลือกตั้งคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เป็นประธานชมรม 
ในวันที่ 18 เมษายน 2544 ชมรมฯได้รับอนุญาติเป็นสมาคม ชื่อ "สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทอง" และได้มีการเลือกนายกสมาคม และตำแหน่งอื่น ๆ ของสมาคม ฯ ซึ่งคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคม ฯ
 
ที่ตั้ง 127/36 อาคาร ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 02-681-9944
โทรสาร 02-681-9945
อีเมล์ tgca@thaigarment.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,642 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด